Den Země 2015


Svátek naší planety jsme tradičně oslavili ve Vysokém Mýtě.

Ve středu 23. dubna 2015 jsme se již tradičně zúčastnili akce u příležitosti Dne Země na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.

V rámci oslav připomínky původu a současnosti naší planety se po celém světě odehrávají zajímavé akce, které na problematiku ochrany přírody a působení člověka na životní prostředí adekvátním způsobem reagují. Oslava svátku proběhla v Mýtě již poosmnácté a jak již bývá dobrým zvykem, byla spojena i s kampaní na třídění odpadu, podpořenou stavbou žížaly Mejťandy z jogurtových kelímků (viz foto pod článkem). Klání „O nejdelší Žížalu Mejťandu“, která je patronkou právě svátku Země, se setkala s velkým ohlasem.

Akci doplnila řada ekologických prezentací, zábava pro děti i atrakce pro celou rodinu. Počasí nám přálo a návštěvnost byla, nejen k naší spokojenosti, hojná. Za rok se budeme opět těšit na viděnou.