Mléko v režimu jakosti Q CZ


Choceňská mlékárna se zařadila do programu podporujícího výkup mléka od zemědělců s vyššími požadavky na kvalitu mléka. Celý program je realizován pod záštitou Ministerstva zemědělství a na průběh dohlíží Státní zemědělský intervenční fond. Označení kvality je definováno značkou “Q CZ” a tento symbol budete postupně potkávat na našich výrobcích i v rámci marketingové komunikace.

O co se jedná?

Mléko v jakosti Q CZ je syrové kravské mléko, které podléhá přísnějším parametrům na jakostní znaky mléka, než jsou standardním zákonem předepsány. Jedná se především o celkový počet mikroorganismů (CPM) a počet somatických buněk (PSB), kdy hodnoty jsou v obou případech nižší, než uvádí nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 853/2004.

Vsuvka – vysvětlivky:
Celkový počet mikroorganismů (CPM) jsou bakterie, kvasinky a plísně vyrostlé za přístupu vzduchu za 72 hodin při 30 °C.
Počet somatických buněk (PSB) a zastoupení jednotlivých typů buněk ukazuje na zdravotní stav mléčné žlázy.

Pro srovnání: mléko v jakosti Q CZ udává hodnoty u CPM ≤ 35 000 v 1 ml mléka, zatímco nařízení ES stanovuje hodnotu ≤ 100 000 v 1 ml mléka. U PSB musí mléko splňovat v jakosti Q CZ ≤ 220 000 v 1 ml mléka, v nařízení “stačí” ≤ 400 000 v 1 ml mléka. Z těchto parametrů je patrné, že na kvalitu mléka v nejvyšší jakosti Q CZ je kladen opravdu velký důraz.

Přechod na Q CZ? Pro CHM bez problémů!

Skutečnost, že aktuálně vykupujeme a zpracováváme syrové kravské mléko v režimu jakosti Q CZ rozhodně neznamená, že dříve byly naše výrobky méně kvalitní! Již před tímto dotačním titulem jsme vyžadovali od našich dodavatelů velice kvalitní mléko.

Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady jsou všeobecné standardy, kterých by se měli všichni zpracovatelé držet. Naše mlékárna si však toto nařízení pro svoji potřebu zpřísnila již mnohem dříve. Vyrábíme výrobky ve vysoké kvalitě a proto je zásadní, aby i vstupní surovina (syrové kravské mléko) kvalitativně odpovídala požadavkům v maximální možné míře.

Naši dodavatelé byli a jsou stabilně motivováni k vysoké kvalitě dodávaného mléka. To, že jsou všichni naši dodavatelé mléka zařazeni do tohoto režimu jakosti, tak jen ukazuje na dlouhodobou vynikající práci naší kontrolní činnosti nákupu mléka. Přijmout tedy tento program pro nás nebyl problém.

Jaké jsou tedy podmínky režimu Q CZ?

Jedno z pravidel je udržet kvalitu mléka v požadovaných hodnotách (mj. výše uvedené parametry CPM a PSB). Druhým pravidlem je být do tohoto režimu jako producent či zpracovatel přihlášen. Poslední a neméně důležitou částí je přihláška u Akreditované laboratoře pro zpracování rozborů mléka pro tuto konkrétní dotaci. Jedná se o Státní veterinární ústav Olomouc, který pravidelně (měsíčně) posuzuje vzorky vykupovaného mléka.

Každý producent, který chce být v dotaci Q CZ zařazen, musí produkovat mléko dle stanovených pravidel. Zpracovatel musí zpracovávat minimálně 60 % nakoupeného mléka v Q CZ kvalitě. My se můžeme pochlubit, že v tomto režimu máme zapojeny všechny naše dodavatele mléka. Stále tedy platí naše oblíbené heslo: “Kvalita především!”