Prohlášení k rozhodnutí Evropského soudu


Oficiální prohlášení Choceňské mlékárny k rozhodnutí Evropského soudního dvora v kauze pomazánkové máslo.

Dne 18. 10. 2012 vydal Evropský soudní dvůr (ESD) rozhodnutí, které zakazuje používání názvu pomazánkové máslo. Je to z našeho pohledu nešťastný krok v neprospěch spotřebitelů a výrobců pomazánkového másla. Ve výsledku může tradiční český výrobek, který je na trhu 35 let, ztratit svoji jedinečnou identitu.

Jedním z argumentů Bruselu je, že názvem produktu dochází ke klamání spotřebitelů. Je však evidentní, že k němu dojde až teď. Pomazánkové máslo se na pultech obchodů ztratí v záplavě jiných pomazánek.

Hrozí nebezpečí, že kvalitní český mléčný výrobek postihne nyní stejný osud jako některé masné výrobky, které sice na trhu pod pozměněným názvem zůstaly, ale z původní kvality postupem času mnoho nezbylo.

Rozhodnutí ESD je jedním z mnoha případů, kdy uvedení české legislativy do souladu s evropskou normou jde proti zájmům českých spotřebitelů. Realizace změny bude navíc finančně značně nákladná. Jen změna obalů bude stát výrobce řádově miliony.

Naše další kroky povedou společně s Ministerstvem zemědělství ČR k dotažení registrace pomazánkového másla jako tzv. zaručené tradiční speciality.

V případě, že se nepodaří rozhodnutí zvrátit, čeká nás společné jednání za účasti ostatních výrobců a zákonodárců o úpravě české legislativy tak, abychom našli cestu k zachování výrobku pod jiným názvem. Dle současné evropské legislativy by se pomazánkové máslo mohlo dodávat na trh pod názvem mléčná pomazánka. Líbilo by se vám to? Nám ne!  Kategorie pomazánkového másla musí být pro zákazníky plně transparentní a jasně definovaná.

Do vyřešení celé situace, nadále vyrábíme pomazánkové máslo tak, jak ho znáte a máte rádi.
O vývoji této nepříjemné kauzy vás budeme informovat. Děkujeme za vaši podporu.

Choceňská mlékárna