Vyjádření k testu jogurtů v MF Dnes


Informace uvedené v testu jogurtů v MF Dnes poškozují Choceňskou mlékárnu.

A proto považujeme za nutné uvést je na pravou míru:

Dne 3. dubna 2012 vyšel v ekonomické části MF DNES test ochucených a neochucených jogurtů, který posuzoval senzorické a nutriční vlastnosti vybraných jogurtů. Vedle senzorických vlastností jako chuť, vůně a konzistence bylo také posuzováno množství živých jogurtových kultur a nutriční složení výrobků, zejména obsah vápníku, bílkovin a sušiny.

V testu byl také hodnocen Choceňský smetanový jogurt bílý – senzoricky byl hodnocen jako velmi dobrý a za chuť byl dokonce vyhodnocen jako nejlepší ze všech testovaných výrobků. Choceňský jogurt byl ale špatně hodnocen z hlediska výživového a to díky nízkému obsahu vápníku, bílkovin a sušiny. Jako výrobce považujeme za nezbytné se k tomuto hodnocení vyjádřit, protože ho považujeme za matoucí a zavádějící.

V testu jsou totiž nutričně porovnávány rozdílné kategorie jogurtů, které se výrazně liší použitými surovinami a technologií. Platná česká legislativa totiž definuje několik kategorií jogurtů: jogurt bílý nízkotučný (obsah tuku méně než 0,5 %), jogurt bílý se sníženým obsahem tuku (méně než 3,0 % tuku), jogurt bílý (více než 3,0 % tuku včetně, ale méně než 10,0 %) a jogurt smetanový bílý (obsah tuku více než 10,0 % tuku včetně).

Smetanové jogurty stejně jako Choceňský smetanový jogurt se vyrábí pouze z čisté smetany a jogurtových kultur a jeho nutriční složení tedy nelze ovlivnit, je dané pouze vlastním složením smetany, u které se například obsah vápníku standardně pohybuje v rozmezí 110-130 mg/100 g. Kdežto do jogurtů s nižším obsahem tuku se z důvodů zachování přijatelné konzistence musí přidávat sušené mléko nebo mléčné bílkoviny, jak je ostatně patrné ze složení většiny těchto výrobků a je v článku také zmíněno. A právě přidávané sušené mléko či mléčné bílkoviny logicky zajišťují zvýšený obsah sušiny, vápníku a bílkovin.

Domníváme se proto, že nebylo v testu správně použito porovnávání v rámci stejné kategorie výrobků – smetanové jogurty jsou jiná kategorie a měly by být porovnávány jen mezi sebou, protože do nich se žádné další složky nepřidávají (výjimku zde tvoří pouze smetanový jogurt řeckého typu, kam se záměrně z důvodu tradiční řecké receptury přidává sušené mléko odstředěné, které samozřejmě též zvýší obsah zmiňovaných nutrientů). Je třeba si také uvědomit, že smetanové jogurty jsou chutnější díky vyššímu obsahu tuku, který ale „nařeďuje“ obsah sušiny, vápníku a bílkovin.

V testu jsou hodnoceny pouze dva výrobky z kategorie smetanových jogurtů a to s velmi negativním až diskvalifikujícím výsledkem ve srovnání s jinou kategorií jogurtů, což považujeme za neférové a vůči spotřebitelům za zavádějící.

Ing. Michal Buša
manažer jakosti a vedoucí laboratoře

test-sj-mfdnes